Voormalige school aan de Lijnbaan heropent om onderwijs te bieden aan minderjarige vluchtelingen

4 maanden geleden gepubliceerd

De voormalige school aan de Lijnbaan in Goes wordt vanaf mei 2024 tijdelijk heropend om onderwijs te bieden aan Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV’ers). Het college van burgemeester en wethouders heeft dit besluit deze week genomen.

Aanpassingen aan het gebouw

De gemeente is van plan het gebouw de komende weken aan te passen om het geschikt te maken voor de nieuwe functie. De kosten voor deze aanpassingen worden betaald uit de vergoeding die de gemeente ontvangt van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voor de opvang van asielzoekers.

Recht op onderwijs

Er wonen ongeveer 100 AMV’ers in Goes. Deze jongeren, tussen de 14 en 18 jaar oud, hebben net als alle kinderen en jongeren in Nederland recht op onderwijs. Dit geldt ook voor jonge vluchtelingen, die zo snel mogelijk na hun aankomst in Nederland les moeten krijgen.

Internationale Schakelklas

De voormalige school aan de Lijnbaan zal een Internationale Schakelklas (ISK) huisvesten. De ISK is een samenwerking tussen de Mondia Scholengroep en de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren. De gemeente Goes is wettelijk verplicht om een locatie te bieden waar deze AMV’ers onderwijs kunnen volgen.

Het college van burgemeester en wethouders beschouwt de voormalige school aan de Lijnbaan als de beste locatie: het is groot genoeg en kan snel geschikt worden gemaakt voor dit doel. Het gebouw zal tot uiterlijk augustus 2026 als school dienen. Daarna zal het plaatsmaken voor woningbouw.