Update over waterkwaliteit Goese Meer

4 maanden geleden gepubliceerd

Het Goese Meer en het aangrenzende kanaal zijn in de zomer van 2022 getroffen door een sterke daling in waterkwaliteit. Dit resulteerde in bruin water, dode vissen en een onaangename stank. Een samenwerking tussen de bewonersvereniging van het Goese Meer, het waterschap Scheldestromen en de gemeente Goes onderzocht de situatie. Uit het recentelijk gepubliceerde voortgangsrapport blijkt dat de problemen waarschijnlijk zijn veroorzaakt door extreem warm en droog weer, gecombineerd met een tijdelijk niet goed functionerende pomp bij de sluizen van het Goese Sas.

Problemen in de zomer van 2022

Het Goese Meer, dat normaal gesproken een thuis is voor verschillende soorten wieren, vissen en krabben, onderging een tijdelijke verandering in de zomer van 2022. Het water kleurde bruin, dode vissen dreven aan het oppervlak en er ontstond stank. Bewoners trokken aan de bel en om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen, werd begin 2023 een werkgroep opgericht.

Inzet voor helder en gezond water

De werkgroep heeft als doel helder, zilt en gezond water te behouden voor het Goese Meer en de aangrenzende wateren. Vertegenwoordigers van buurtbewoners, het waterschap Scheldestromen en de gemeente Goes hebben onderzocht hoe de waterkwaliteit in 2022 kon verslechteren. Het hele jaar door zijn er metingen en waarnemingen gedaan, met hulp van betrokken buurtbewoners en studenten van HZ University of Applied Sciences.

Onderzoeksresultaten

Hoewel er geen duidelijke oorzaak achterhaald kon worden voor de problemen in 2022, heeft het rapport wel enkele vermoedens. De zomer van 2022 was extreem warm en droog, wat zorgde voor meer wier- en algengroei. Daarnaast werkte de pomp bij de sluizen van het Goese Sas tijdelijk niet goed, waardoor er minder vers water binnenstroomde en de waterkwaliteit uit balans raakte.

Vervolgacties

Waterschap Scheldestromen en de gemeente Goes zijn vastbesloten om met de uitkomsten van het rapport aan de slag te gaan. Maatregelen om de waterkwaliteit te bewaken en tijdig in te kunnen grijpen, zoals het verwijderen van te veel wier en algen voordat ze afsterven, zijn afgesproken.

De samenwerking tussen overheidsinstanties en bewoners wordt geprezen als een schoolvoorbeeld voor participatie. De Vereniging van Bewoners van het Goese Meer heeft vertrouwen in de aanpak en ziet de toekomst positief tegemoet.

Op 17 april wordt een informatiebijeenkomst over de waterkwaliteit georganiseerd. Meer details volgen binnenkort.